När barnen lämnar Hackspetten skall de ha:

Glada minnen, goda kunskaper och en bra grund för framtiden.

Vi arbetar efter 5 st ledord

Glädje, Matematik, Lugn & Ro, Utomhuspedagogik, Kunskap.

FÖRSKOLAN HACKSPETTEN DÄR GLÄDJE BLIR TILL KUNSKAP!!