Ledningen

Peter Ericsson, VD

Anna Reinhed, Förskolechef

Köket

Marie Norrman

Linda Hjalmarsson

Lokalvård

Helen Andersson

Hackefors avdelning Snigeln

Linda Andersson, Ansvarig Hackefors

Peter ”Pekka” Ericsson

Hanna Adolfsson

Hackefors avdelning Björnen

Maria Sterneling

Carina Lindgren

Merja Fridén

Josephine Erlandsson Swärd

Ullstämma avdelning Myran

Emma Ohlsson, Ansvarig Ullstämma

Olle Rytthammar

Clara Holmberg

Ullstämma avdelning Älgen

Caroline Lööf

Emma Karlsson Candinger

Alice Broman

Susann Muwanga

Tjänstlediga

Karin Hjelte