Ledningen

Peter Ericsson, Verksamhetsutvecklare

Anna Reinhed, Rektor

Emma Ohlsson, Enhetschef Ullstämma

Eva Brundin, Enhetschef Parentesen

Cecilia Oden, Enhetschef Hackefors

Åsa Skillborg, Enhetschef Tannefors