Vi har aldrig tidigare haft ett så högt tryck till våra förskolor. Varje dag ringer det föräldrar till mig för att be mig att ta emot deras barn, ibland med gråten i halsen, och varje vecka så hör det av sig medarbetare från olika kommunala förskolor för att få börja jobba hos oss. Vi har sedan 1999 drivit förskolor här i Linköping i någon form. Idag har vi fem stycken förskolor med ca 180 barn och vi brinner för att ge så många barn som möjligt en god utbildning i våra förskolor.

Alla vi som har någon som helst anknytning till förskolor och skolor i Linköping är smärtsamt medvetna om de stora förändringar som kommunen just nu genomför. Det är en lång resa för kommunens tjänstemän och det är stora förändringar som sker som också får stor påverkan på många föräldrar runt omkring i kommunen. Dessa politiska beslut kommer ju fortsätta beredas i de nämnder och de forum som finns framöver.

Den politiska prioriteringen om att stänga mindre kommunala förskolor och prioritera större kommunala förskolor är något som vi inte har någon åsikt om. Däremot så har vi som förskoleaktör en stark drivkraft att driva både små, mellanstora och stora förskolor. Allt utifrån vad ni föräldrar vill ha för storlek på förskolan för just era barn. Vårt fokus ligger istället på att bedriva utbildning med hög kvalitet snarare än en åsikt om storlek på enheten. Vi brinner för att få världens viktigaste värden att växa och för oss handlar det om att få varje barn att uppnå sin fulla potential. Det är också därför vi valt att bli en del av Dibber.

Nu på torsdag så planerar utbildningsnämnden att avslå vår ansökan om att utöka våra femte förskola med en ytterligare lokal och 30 platser. Vi gör den här utökningen för att möta det stora intresse som finns för att gå i en av våra förskolor. Praxis för den här typen av ansökningar i Sverige är att en ansökan enbart kan avslås om huvudmannen inte är lämplig, om vi inte skulle ha ekonomisk förmåga att bedriva verksamheten eller om ansökan riskerar att ge hela kommunala förskolesystemet påtagliga negativa följder.

I tjänstemännens beslutsunderlag så konstaterar kommunen att vi är lämpliga som huvudmän och att vår kvalitet lever upp till de krav som finns. Sedan för de ett resonemang om att förskolesystemet i Linköping ska få stora negativa följder om 30 nya platser adderas i det geografiska delområdet. Därtill anges att kommunen helt saknar möjlighet att justera sina lokalkostnader eller personalkostnader om färre barn går i de kommunala förskolorna.

Vi blir oerhört förvånade av det här resonemanget, särskilt när flera förvaltningsrätter och dessutom även kammarrätten redan avgjort ärenden gällande bland annat Borås kommun, Svenljunga kommun och Sollentuna kommun. Där framgår det tydligt att man inte får använda befintlig lagstiftning på det här sättet. Även Skolinspektionen hänvisar till en dom i kammarrätten där de själva förlorat mot en friskola i Svenljunga, och i skrift rekommenderar kommuner att läsa den domen när kommunen ska tolka vad lagstiftningen tillåter. Det här är också information som vi gett till Linköpings kommun och därmed gjort dem uppmärksamma på att deras kommande beslut inte har stöd i gällande lagstiftning.

Vi förstår att de kommunala tjänstemännen och politikerna sitter i en svår sits med många skarpa och svåra beslut att ta framöver, men det vore olyckligt om de inte har Linköpings barns bästa för ögonen och om de medvetet fattar beslut utanför sitt mandat på det här sättet.

Om du känner någon eller vet något sätt som vi kan få fler att förstå vad det är som är på väg att hända i Linköping så får du gärna höra av dig till mig. Vi vill hitta en smart väg framåt som ändå innebär att vi inte behöver säga nej till fler barn.

 

Med vänliga hälsningar

Anna Reinhed, rektor