Förskolan i Hackefors!

På vår tomt i Hackefors har det bedrivits Förskoleverksamhet under en lång tid.
Här fanns från början en liten röd byggnad som med åren blev mer och mer åtgången.
Under våren 2014 stod så vår nya fina Förskola färdig. Utmaningen blev nu att få de nya fräscha fina lokalerna att kännas bebodda och mysiga. Pedagogerna har arbetat mycket med att skapa lärmiljöer och ”rum i rummen”. Hårt arbete lönar sig och vi känner nu att vi är en bra bit på väg.

Vår gård är indelad i ”flera rum”. b.la finns vårt gamla fina vindskydd kvar på den gräsbevuxna delen av gården. Här inspireras till spännande lekar. Här finns flera sandlådor som skapar kreativitet. Gården har också ett utsköt och en vattenlek.

Här finns plats för ca 40 barn i åldrarna 1-5 år fördelade på 2 avdelningar.
Våra pedagoger är välutbildade, professionella och engagerade. Detta avspeglas sig självklart i planeringen. Agendan fylls hela tiden på av spännande, roliga och utmanande aktiviteter.

I hjärtat av byggnaden i Hackefors ligger vårt fina tillagningskök. Här arbetar Marie och Linda. De förser båda våra förskolor med god och vällagad husmanskost.